The Fifteen

The Fifteen


Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy użyczyli projektowi The Fifteen swych głosów, a są to:

Emma, Patricia, Emma, Rebecca, Elisabeth, Edwidge, Jennifer, Rivka, Lauren, Samantha, Susan, Miranda, Yiyun, Fiona, Katherine, Ottessa, Joyce,
Kristin, Sophie, Amia, Deborah, Catherine.

Kompozycja, nagrania i miks przygotowane w Częstochowie od września 2017 do lipca 2018.
Muzyka dla Παλλάς

error: copyrights left to author or publisher