Obliczanki (Ἀβακής)

1596

364

693

840

504

672 (à 7)

672 (à 12)

360 (∞)

792 (∞)

1008 (∞)

924 (∞)

792 cis-moll (∞)

432 (∞)

984 (∞)

168 (∞)

1092 (∞)

56·165·56

180·168

132·126·132 e

132·126·132 b

420·480·420

360·504

1260

2248

2184

990


Specjalne gorące podziękowania dla Agi za jej twórczy wkład, cierpliwość i nieustające wsparcie.
Wielkie dzięki dla Pawła za jego formułę kalkulacyjną, która zaoszczędziła mi tysiące klików. I dla moich pracodawców, którym zawdzięczam możliwość moich studiów.
Obliczenia, kompozycje i nagrania były przygotowywane w Częstochowie od czerwca 2020 do grudnia 2021.
Muzyka dla Παλλάς

error: copyrights left to author or publisher