Dwanaście mazurków Chopina w transkrypcji Pauliny Viardot

Rozkładówka z książki Małgorzaty Kubali wydanej przez UMFC. Projekt typograficzny, opracowanie przykładów nutowych i przygotowanie do druku: Rudolf Mruczek.

UMFCViardot_108-109

error: copyrights left to author or publisher